053 431 17 11 info@mondice.nl

Vtel Vlaggenmasten en Baniervlaggen

Vtel Vlaggenmasten en Baniervlaggen

De levering van 3 vlaggen(kantel)masten 9 meter hoog inclusief bijbehorende baniervlaggen

Mondice heeft bij Vtel 3 vlaggenmasten 9 meter hoog inclusief bijbehorende baniervlaggen geleverd.

Projectcategorie: ,